Úvod

Dne 12.11.2010 zahájil činnost sportovní kroužek při FZŠ Dr.Milady Horákové v Olomouci, který je tvořen z žáků 1.tříd této školy.

Děti tohoto kroužku vytvořily základ pro založení oddílu pozemního hokeje, který vznikl dne 17.12.2010 jako jeden z oddílů Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci.

Pozemní hokej se u nás hraje stejně dlouho jako lední hokej, v roce 2009 oslavil 100 let své existence. Na Moravě jej pamatují např. v Laškově, Litovli, krátce i v Moravské Třebové a v současné době i v Brně. I přes tak dlouhou historii se pozemní hokej v Olomouci ještě nehrál.
Stejně jako v ostatních sportech i v pozemním hokeji došlo za jeho vývoje k mnoha změnám a to jak v pravidlech, tak i ve vybavení hráčů a brankářů. Hra se stala rychlejší, technicky náročnější a poutavější. Pozemní hokej se hraje celoročně, jaro a podzim jako venkovní, v zimním období jako halový. Je to hra pro všechny věkové kategorie, pro dívky i chlapce, pro růstem malé i velké, hubené i silnější postavy. Je to sport pro všechny, kteří se nebojí pohybu. U nás se nemůžete setkat s vyjádřením, že Vaše dítě nemá pro daný sport vlohy nebo postavu. V případě, že jste v některém sportu takto skončili a nechcete pouze zahálet u počítače, přijďte mezi nás.

Mottem oddílu pozemního hokeje SKUP Olomouc je trénink přiměřený věku ne raná specializace. V čem spočívá rozdíl:
Koncepce tréninku přiměřeného věku si klade za cíl vytvořit co možná nejlepší předpoklady pro pozdější rozvoj. Jeho podstatou je vytvoření co nejširší zásobárny pohybů, které je v tréninku dosahováno prostřednictvím všeobecné a všestranné přípravy. V praxi to znamená seznámit děti s řadou sportů a naučit je různorodým pohybovým činnostem. Trénink se přizpůsobuje dětem.
Koncepce rané specializace je zaměření tréninku na okamžitý výkon. Využívají se prostředky a formy, které vedou rychle k cíli - momentálnímu úspěchu. Dítě umí pouze úzkou řadu pohybů, které nemají širší základnu. Negativním aspektem vysoce specializovaného tréninku může být oslabení nezatěžovaných svalů a naopak přetěžování svalů zatěžovaných. Děti se přizpůsobují tréninku.