Halový víceboj na FZŠ Dr.M.Horákové

Ve dnech 9.12. a 16.12.2011, v rámci sportovního kroužku na FZŠ Dr.Milady Horákové, proběhl halový víceboj jednotlivců. Děti rozdělené do tří skupin ( žáci 1.tříd, chlapci 2.tříd a dívky druhých tříd) soutěžily v šesti disciplínách, které byly jednou z náplní předchozích tréninků.

Výsledky najdeta na :  http://www.oph-up.cz/zpravodaj/slozka/29/  

Sportovní kroužek při ZŠ za Mlýnem bude tento víceboj absolvovat v prvních trénincích v novém roce.

Závěrem mi dovolte popřát všem klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Ing.Jan Stündl