Školní rok 2011/2012

Od září 2011 pokračuje pod patronací SKUP Olomouc oddílu pozemního hokeje sportovní kroužek  na FZŠ Dr.Milady Horákové. Do kroužku chodí dvacet dětí z prvních a druhých tříd této školy.

Stejný počet dětí chodí od října i  do kroužku pozemního hokeje na ZŠ Za Mlýnem v Přerově. I zde má patronát SKUP oddíl pozemního hokeje.

Oba kroužky se orientují na všeobecnou sportovní přípravu s rozšířením na pozemní hokej. Tréninky probíhají na obou školách každý pátek od 14,15 do 16,00hod. a to každý školní den.

Máte-li kamarády nebo kamarádky, kterým nevadí pohyb, přiveďte je s sebou.

Kontakt přímo na tréninku u vedoucího nebo na tel. 602 280 253, email: jan.stundl@seznam.cz.

Ing.Jan Stündl, předseda oddílu